Excel - Návody, vysvetleniePýtate sa

Ako zoradiť slová v bunke podľa abecedy?

Pri analýze kľúčových slov bolo potrebné zoradiť slová v jednotlivých bunkách podľa abecedy, aby sme mohli odstrániť duplicitné záznamy.

Pozrite sa na ukážku:

Vytvoríme si vlastnú funkciu prostredníctvom VBA (ALT+F8) s 2 argumentmi … ZoradSlovaVBunke(BunkaNaZoradenie;Oddelovac).

Function ZoradSlovaVBunke(BunkaNaZoradenie As Range, Oddelovac As String) As String
MojePole = Split(BunkaNaZoradenie, Oddelovac)
  For I = 0 To UBound(MojePole)
    For J = 1 To UBound(MojePole)
      
        If MojePole(J) < MojePole(J - 1) Then
          TempValue = MojePole(J)
          MojePole(J) = MojePole(J - 1)
          MojePole(J - 1) = TempValue
        End If

    Next J
  Next I
For I = 0 To UBound(MojePole)
  ZoradSlovaVBunke = ZoradSlovaVBunke & MojePole(I) & Oddelovac
Next I
ZoradSlovaVBunke = Left(ZoradSlovaVBunke, Len(ZoradSlovaVBunke) - 1)
End Function

Použitie je jednoduché, do bunky B2 napíšeme vzorec:

=ZoradSlovaVBunke(A2;“ „)

A skopírujeme ho do ostatných buniek v stĺpci B. Súbor musí byť samozrejme uložený ako Zošit programu Excel podporujúci makrá.

A výsledok:

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov