Excel - Návody, vysvetlenie

Logická funkcia IF v Exceli

K tomuto článku sú dostupné aj Úlohy na precvičenie.

Logická funkcia IF patrí medzi najčastejšie používané funkcie v Exceli. Jej úlohou je vykonávanie logických porovnaní medzi danou hodnotou a tým, čo očakávame.

Logická funkcia IF v podstate predstavuje jednoduchú podmienkovú vetu:

AK niečo platí, TAK urob toto, INAK urob tamto.

Funkcia IF nám tak pomáha vyhodnocovať danú podmienku alebo podmienky. Ak sú podmienky splnené vracia nám jednu hodnotu a inak pri nesplnení podmienok vracia druhú hodnotu.

Zápis:

=IF(podmienka;hodnota_ak_platí;hodnota_ak_neplatí)

Príklad:

Ak je v bunke A2 číslo menšie ako nula, tak vypíš slovo záporné, inak vypíš slovo nezáporné.

=IF(A2<0;“záporné“;“nezáporné“)

Naše odporúčanie je jednoznačné:

  1. pozorne si prečítajte zadanie;
  2. vytvorte podmienkovú vetu;
  3. na základe podmienkovej vety vytvorte vzorec. 

Funkcia IF Excel príklady

Teraz si uvedieme niekoľko jednoduchých zadaní, v ktorých budeme pri riešení používať logickú funkciu IF.

1. zadanie

Využitím funkcie IF zistite, kto sa stal primátorom mesta Nasľubované, ak poznáte výsledky hlasovania.

Podmienková veta:

Ak má Peter Pekný viac hlasov ako Ján Múdry, tak je víťazom Peter Pekný, inak je víťazom Ján Múdry.

Zostavený vzorec:

=IF(B3>C3;B2;C2)

alebo

=IF(B3>C3;“Peter Pekný“;“Ján Múdry“)


2. zadanie

Využitím funkcie IF zistite, či firma splnila plán dosiahnutých tržieb v mesiaci január.

Podmienková veta:

Ak plánované tržby v januári boli nižšie alebo rovné ako skutočné, tak plán bol splnený, inak nie.

Zostavený vzorec:

=IF(C3<=D3;“splnený“;“nesplnený“)


3. zadanie

V poisťovni umožňujú výber investovanej čiastky z investičného životného poistenia až po 2 rokoch sporenia. Pomocou funkcie IF zistite, či daný klient má nárok na výber investovaných prostriedkov.

Podmienková veta:

Ak rozdiel aktuálneho dátumu a dátumu poistenia v rokoch je väčší alebo rovný 2, tak klient má nárok na výber, inak nemá.

Zostavený vzorec:

V tomto prípade použijeme aj užitočnú funkciu DATEDIF na určenie rozdielu dátumov v rokoch.

=IF(DATEDIF(C3;D3;“y“);“Má nárok“;“Nemá nárok“)


4. zadanie

Z daných výrobkov plánujete kúpiť iba tie, ktoré sú predávané so zľavou viac ako 15%. Doplňte pomocou vhodného vzorca informáciu, či výrobok kúpite alebo nie.

Zľava väčšia ako 15% znamená, že akciová cena bude tvoriť z pôvodnej menej ako 85%, čo je v tvare desatinného čísla 0,85. Koľko percent tvorí akciová cena z pôvodnej zistíme ich podielom.

Podmienková veta:

Ak podiel akciovej ceny a pôvodnej ceny je menší ako 0,85, tak áno, inak nie.

Zostavený vzorec:

=IF(D3/C3<0,85;“áno“;“nie“)


Vnorená funkcia IF

Použitie vnorenej funkcie IF

1. zadanie

Slovenská sporiteľňa ponúka hypotekárne úvery. Výška úrokovej sadzby závisí od toho, akú fixáciu si zvolíme. Pri fixácii na 1 alebo 3 roky je výška úrokovej sadzby 1,39% z nesplatenej istiny ročne. Pri fixácii na 5 rokov je výška úrokovej sadzby 1,49% ročne a pri fixácii na 10 rokov je výška úrokovej sadzby 2,99% ročne. Pomocou vhodného vzorca určte úrokovú sadzbu na základe vybranej fixácie.

Podmienková veta:

Ak fixácia je menšia ako 5, tak 1,39%, inak ak fixácia je 5, tak 1,49%, inak 2,99%.

Zostavený vzorec:

=IF(C3<5;1,39%;IF(C3=5;1,49%;2,99%)

K tomuto článku sú dostupné aj Úlohy na precvičenie.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov