Excel - Úlohy na precvičenie

Formát buniek – číslo, percentá, zlomky, mena, dátum, text – príklady

V prípade potreby neváhajte a pozrite si vysvetlenie v článku Formát buniek – číslo, percentá, zlomky, mena, dátum, text.

Úlohy na precvičenie:

Stiahnite a uložte si nasledovný súbor format-buniek-1.xlsx:

V tomto súbore budete vypracovávať všetky úlohy. Jednotlivé úlohy sú uvedené aj v príslušných hárkoch.

  1. V hárku Číslo preformátujte bunky v pravých stĺpcoch tabuliek na tvar ľavých stĺpcov.
  2. V hárku Percentá naformátujte hodnoty v stĺpci Rozloha v % na formát percent zaokrúhlených na 2 desatinné miesta.
  3. V hárku Zlomky nastavte zobrazovanie hodnôt v stĺpci Množstvo na tvar zlomkov.
  4. V hárku Dátum preformátujte dátumy v pravých stĺpcoch tabuliek na tvar dátumov v ľavých stĺpcov.
  5. V hárku Čas budete správne formátovať čas, ale aj dátum a čas súčasne.
  6. V hárku Mena vhodne naformátujte tabuľku s údajmi o tržbách a nastavte formát eura zaokrúhleného na 2 desatinné miesta v stĺpcoch Tržba a Jednotková cena.
  7. V hárku Rozpočet preformátujte tabuľku podľa vzoru.

Pripravili sme pre vás samozrejme aj vypracované zadanie pre kontrolu. Nech sa páči 🙂


V prípade potreby neváhajte a pozrite si vysvetlenie v článku Formát buniek – číslo, percentá, zlomky, mena, dátum, text.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov