Excel - Úlohy na precvičenie

Grafy – úlohy

Úlohy na precvičenie:

Stiahnite a uložte si nasledovný súbor grafy.xlsx:

V tomto súbore budete vypracovávať všetky úlohy.

  1. Bitcoin – V tabuľke sú uvedené kurzy kryptomeny Bitcoin od 8.12.2017 do 5.2.2018. Vytvorte čiarový graf vývoja hodnoty kryptomeny Bitcoin na základe údajov v zabuľke.
  2. Stav na účte – V tabuľke sú uvedené pohyby na účte v jednotlivých dňoch októbra 2017. Využitím vhodných vzorcov dopočítanie stav na účte v jednotlivých dňoch. Vytvorte stĺpcový graf, ktorý bude zobrazovať stav na účte. Ako hlavnú jednotku osi 4 dni.
  3. Priemerné ceny nehnuteľností – V tabuľke sú uvedené v roku 2017. Vytvorte skladaný čiarový graf, ktorý porovnáva ceny nehnuteľností na bývanie podľa krajov v jednotlivých štvrťrokoch roku 2017. Graf vhodne popíšte, upravte jeho veľkosť tak, aby bol dobre čitateľný a umiestnite ho pod tabuľku.
  4. Teplota – V tomto hárku sú údaje o nameranej teplote v jednotlivých dňoch mesiaca november 2017. Vytvorte bodový graf s hladkými čiarami, ktorý ukáže závislosť teploty od času (inšpirujte sa obrázkom). Graf umiestnite na nový hárok s názvom Teplota – graf.
  5. Prehliadače – V tabuľke sú uvedené údaje o použiteľnosti jednotlivých zariadení pri návšteve webovej stránky pohodovamatematika.sk. za 7 dní. Vytvorte prstencový graf, ktorý bude vyjadrovať percentuálny podiel jednotlivých zariadení na celkovej návštevnosti stránky. Graf vhodne popíšte a upravte, v grafe zobrazte aj konkrétne percentuálne hodnoty.
  6. Pohľadávky – Doplňte tabuľku pomocou vhodných vzorcov (pozrite komentár). Vytvorte graf vývoja doby obratu pohľadávok v jednotlivých mesiacoch roku 2017 podľa vzoru na obrázku vpravo. Graf umiestnite pod tabuľku, vhodne popíšte a naformátujte.

Pripravili sme pre vás samozrejme aj vypracované zadanie pre kontrolu. Nech sa páči 🙂


25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov