Excel - Úlohy na precvičenie

Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie obsahu buniek, automatické napĺňanie hodnotami – úlohy na precvičenie

V prípade potreby neváhajte a pozrite si vysvetlenie v článku Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie obsahu buniek, automatické napĺňanie hodnotami.

Úlohy na precvičenie:

Stiahnite a uložte si nasledovný súbor kopirovanie-presuvanie-vymazavanie-naplnanie.xlsx:

V tomto súbore budete vypracovávať všetky úlohy.

  1. Tabuľku v hárku u1 skopírujte v hárku u1 tak, aby ľavý horný roh tabuľky bol umiestnený v bunke E3. Nezabudnite na šírku stĺpcov 🙂
  2. Tabuľku v hárku u2 presuňte do oblasti I3:K8.
  3. V hárku u3 vymažte údaje v tabuľke tak, aby zostalo zachovaní formátovanie.
  4. V hárku u4 skopírujte formátovanie tabuľky do oblasti G4:I9 a iba hodnoty z tabuľky do oblasti K4:M9.
  5. V hárku u5 vyplňte si vyskúšajte automatické napĺňanie buniek hodnotami podľa pokynov.
  6. V hárku u6 vytvorte pomocou automatického napĺňania buniek tabuľku malej násobilky a vhodne ju naformátujte.
  7. V hárku u7 vytvorte podľa pokynov týždenný plán práce.

Pripravili sme pre vás samozrejme aj vypracované zadanie pre kontrolu. Nech sa páči 🙂


V prípade potreby neváhajte a pozrite si vysvetlenie v článku Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie obsahu buniek, automatické napĺňanie hodnotami.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov