Excel - Úlohy na precvičenie

Stĺpce, riadky, bunky – úlohy

V prípade potreby neváhajte a pozrite si vysvetlenie v článku Stĺpce, riadky, bunky – čo s nimi?.

Úlohy na precvičenie:

Stiahnite a uložte si nasledovný súbor stlpce-riadky-bunky.xlsx:

V tomto súbore budete vypracovávať všetky úlohy. Medzi nimi nájdete aj úlohy súvisiace s už preberanými zručnosťami v predchádzajúcich článkoch.

 1. Otvorte súbor stlpce-riadky-bunky.xlsx a uložte ho pod názvom stlpce-riadky-bunky-vypracovane.xlsx.
 2. Hárok Hárok1 premenujte na Dodavatelia.
 3. V hárku Dodavatelia odstráňte riadky 1 až 3.
 4. Za stĺpec A vložte 2 nové stĺpce.
 5. Upravte výšku riadkov 2 – 7 na 36px.
 6. Údaje v oblasti D4:I7 zarovnajte vertikálne (zvislo) na stred.
 7. Napíšte do bunky C2 text „V tejto tabuľke sú údaje o hmotnosti zemiakov, ktoré boli dodávateľmi na jednotlivé predajne dodané v priebehu októbra 2017.“ Stlačte klávesu Enter.
 8. Údaje v bunke C2 zostali viditeľné iba v danej šírke stĺpca C. Presuňte obsah bunky C2 do bunky D1.
 9. Zlúčte oblasť D1:I1.
 10. Pre zlúčenú oblasť nastavte zalomenie textu.
 11. Zmeňte výšku riadku 1 tak, aby bola celá veta uvedená v zlúčenej oblasti viditeľná (napr. 50px).
 12. Text v zlúčenej oblasti vycentrujte vertikálne aj horizontálne a nastavte tučné písmo.
 13. Za hárkom Dodavatelia vytvorte jeho kópiu a pomenujte ju 2.
 14. V hárku 2 odstráňte stĺpce A-C.
 15. Slovo Predajne v tabuľke doplňte nasledovne: „Predajne – hmotnosť dodaných zemiakov“.
 16. Upravte formát zlúčenej oblasti tak, aby bol upravený text celý viditeľný.
 17. Zväčšite výšku riadku 2 o 10px.
 18. Súbor uložte a zatvorte.

Aj v tomto prípade máte k dispozícii vypracované zadanie.


V prípade potreby neváhajte a pozrite si vysvetlenie v článku Stĺpce, riadky, bunky – čo s nimi?.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov