Excel - Úlohy na precvičenie

Základné formátovanie buniek – písmo, výplň, zarovnanie, orámovanie a zlučovanie – úlohy

V prípade potreby neváhajte a pozrite si vysvetlenie v článku Základné formátovanie buniek – písmo, výplň, zarovnanie, orámovanie a zlučovanie.

Úlohy na precvičenie:

Stiahnite a uložte si nasledovný súbor format-pismo-vypln-zarovnanie-oramovanie-zlucovanie.xlsx:

V tomto súbore budete vypracovávať všetky úlohy.

 1. Tabuľku v hárku Sirupy upravte nasledovne:
  • Tabuľku v oblasti A1:E11 orámujte jednoduchým vnútorným  orámovaním, po obvode tučným.
  • Hlavičku tabuľky upravte nasledovne: tučné písmo, bunky podfarbené slabomodrou farbou, zdola orámovanie dvojitou čiarou, nastavte zalomenie textu.
  • Upravte stĺpce A až E tak, aby boli všetky údaje viditeľné. V prípade stĺpcov B, C, E využite v hlavičke zalomenie textu a následne text v hlavičke zarovnajte vertikálne na stred.
  • Údaje v stĺpci Predané kusy zarovnajte na stred.
  • Font v stĺpci Tovar s výnimkou slova Tovar nastavte na Times New Roman.
  • Zobrazenie jednotkovej ceny upravte na hodnoty v eurách na 2 desatinné miesta.
  • Podiel tovaru na celkovej tržbe zobrazte v tvare percent zaokrúhlených na 2 desatinné miesta.
  • Bunky, v ktorých sa nachádza x podfarbite tmavošedou farbou a text vycentrujte.
 2. Tabuľku v hárku Cash Flow naformátujte podľa vzoru na obrázku v uvedenom hárku (font Arial, veľkosť písma 12 a 10). Výšku riadkov odhadnite podľa vzoru.
 3. Tabuľku v hárku Zeleninár naformátujte podľa vzoru na obrázku. Nezabudnite na použitie zlučovania buniek a zalomenie textu. Použite písmo Arial veľkosť 14 a 10, farby a rozmery riadkov a stĺpcov odhadnite.

Pripravili sme pre vás samozrejme aj vypracované zadanie pre kontrolu. Nech sa páči 🙂


V prípade potreby neváhajte a pozrite si vysvetlenie v článku Základné formátovanie buniek – písmo, výplň, zarovnanie, orámovanie a zlučovanie.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov