Word - Návody, vysvetlenie

Hromadná korešpondencia a problém s dátumom

Nedávno sa na mňa obrátili s problémom, ktorý má v podstate jednoduché riešenie. Pri využití hromadnej korešpondencie sa môže využívať aj databáza vytváraná v Exceli. Problém nastáva, ak je v databáze uvedený dátum, ktorý chceme zobraziť v určitom formáte. Pozrite sa na obrázky, na prvom je dátum naformátovaný v želanom tvare v Exceli a na druhom obrázku je tento dátum už zobrazený vo Worde pomocou hromadnej korešpondencie.


Dátum naformátovaný v želanom tvare v Exceli

Dátum už zobrazený vo Worde pomocou hromadnej korešpondencie

Všimnite si, že formát dátumu sa nepreniesol.

Riešením je využitie funkcie TEXT!

Zdrojové údaje v Exceli si upravím a dátum si zobrazím v ďalšom stĺpci využitím funkcie TEXT, ktorá prevedie dátum v želanom formáte na text.

Po opätovnom načítaní zdrojových údajov vo Worde už všetko funguje ako má 🙂

V prípade použitia funkcie TEXT nezabúdajte, že pôvodná hodnota je konvertovaná na text a teda sa nedá použiť v ďalších výpočtoch.

Funkciu TEXT môžeme použiť samozrejme aj v prípade ďalších číselných formátov.

Ďalšie príklady použitia funkcie TEXT

  • aktuálny deň – TEXT(TODAY();“dddd“)
  • formát meny – TEXT(12,256;“# ##0,00 €“)
  • formát percent – TEXT(0,256;“0,00%“)

Samozrejme je potrebné ovládať jednotlivé zápisy formátov. Odporúčame pozrieť si článok o vlastnom formátovaní buniek.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov