Pýtate sa

Ako pomocou Excelu vygenerovať heslo?

Pri generovaní hesla pomocou Excelu nie je potrebné vedieť programovať. Využiť môžeme napr. funkciu VLOOKUP, RANDBETWEEN a symbol & na spojenie jednotlivých symbolov.

Najskôr si pripravíme pomocnú tabuľku potrebnú pri generovaní jednotlivých symbolov, ktoré využijeme pri vytvorení hesla.

Teraz si vytvoríme vzorec, ktorý zabezpečí vygenerovanie hesla.

V stĺpci A sú čísla od 1 do 20, z ktorých vždy jedno „vyberieme“ pomocou funkcie RANDBETWEEN. To bude zároveň tzv. vyhľadávaná hodnota v 1. argumente funkcie VLOOKUP.

Druhý argument funkcie VLOOKUP predstavuje pole tabuľky – označíme teda celú pomocnú tabuľku – oblasť A1:E20.

Tretím argumentom je poradové číslo stĺpca, z ktorého chcem vybrať symbol – zadali sme 2 (malé písmená).

A v posledom argumente stanovíme požiadavku na presnú zhodu.

Po stlačení klávesy Enter sa vygeneruje jeden zo znakov zo stĺpca B. Napr. v našom prípade to bolo m.

Teraz si do schránky skopírujeme celý vzorec okrem = a pomocou CTRL+V rozširujeme pôvodný vzorec podľa toho, koľko znakov v hesle potrebujeme. Nezabúdame na spájanie pomocou symbolu &. My sme zvolili 8-znakové heslo.

Vzorec v tomto okamihu vyberá znak vždy z 2. stĺpca v poradí. Ak chceme použiť aj veľké písmená, prípadne čísla alebo špeciálne symboly, musíme v príslušných argumentoch funkcie VLOOKUP prepísať poradové číslo stĺpca 2 na iné. My sme zvolili nasledovné čísla: 2, 3, 4, 2, 3, 2, 5, 3.

A ešte nám vo vzorci niečo chýba, absolútne adresy buniek v prípade oblasti A1:E20, aby sme vzorec mohli aj kopírovať. $ sme mohli pridať aj skôr, mali by sme teraz menej práce 🙂

Keďže tento vzorec zabezpečuje neustále generovanie nových hesiel pri každej zmene v danom hárku, pri reálnom použití napr. v hárku Heslá budeme musieť využiť po vygenerovaní hesiel ich skopírovanie a opätovné vloženie ako čistých hodnôt. O možnosti Prilepiť špeciálne sa viac dozviete v tomto článku – https://pohodovainformatika.sk/ms-excel/kopirovanie-presuvanie-vymazavanie-obsahu-buniek-automaticke-naplnanie-hodnotami/.

Ukážkový súbor si samozrejme môžete stiahnuť.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov