Excel – filtrovanie buniek v prípade zlúčenej oblasti

Často chceme, aby naše tabuľky v Exceli vyzerali okrem iného aj pekne 😀 Využijeme teda zlúčenie buniek a pekná tabuľka je na svete. Problém nastáva vtedy, ak potrebujeme v takejto tabuľke filtrovať údaje. Ak by sme aj napísali napr. do 3 buniek to isté, pri zlučovaní dostaneme upozornenie, že sa zachová iba hodnota z ľavej hornej bunky a to je ten problém. Zvyšné bunky sú prázdne, preto ich pri filtrovaní Excel nezobrazí.

Riešenie je jednoduché, využijeme pomocné oblasti a kopírovanie formátu. Postup je nasledovný:

  • v pomocnom stĺpci zlúčime oblasti tak, ako potrebujeme (prípadne môžeme aj skopírovať pôvodný stĺpec a zlučovať oblasti v ňom);
  • následne si celú pomocnú oblasť označíme;
  • stlačíme CTRL+C;
  • klikneme pravým tlačidlom myši na prvú bunku v pôvodnom stĺpci, v ktorom potrebujeme bunky zlučovať;
  • z kontextovej ponuky zvolíme Prilepiť špeciálne;
  • zvolíme Formáty a klikneme na Ok.

Teraz už filtrovanie funguje aj napriek zlúčeným oblastiam. Super, nie? 😉

Predpokladám, že video vám pomôže viac, tak si ho vychutnajte a nezabudnite na odber. 😉 Pod videom nájdete aj ukážkový súbor.

Materiály na stiahnutie: