Excel - tipy a trikyPýtate sa

Ako rozdeliť údaje z jedného hárka do viacerých hárkov čo najrýchlejšie?

Alexandra sa pýta:

Dobrý deň,
v tabuľke sú údaje ako pobočka, osobné číslo, meno, benefit, počet, suma a ja potrebujem spraviť, aby som rozdelila obsah hárka do jednotlivých hárkov podľa pobočiek, čiže jeden hárok bude ako podklad a ďalší bude pobocka 50010 a budú tam osoby, osobné čísla, v ďalšom hárku 50014 a to isté…

Tu je ukážka súboru:

Možných riešení je viacero. My si ukážeme to najrýchlejšie😀 a tým je použitie makra. Základy vytvárania a používania makier nájdete napr. v článku https://pohodovainformatika.sk/ms-word/vytvaranie-makier-vo-worde/. Dnes budeme vychádzať z makra uvedeného v článku https://pohodovainformatika.sk/pytate-sa/ako-v-exceli-automaticky-vytvorit-a-pomenovat-viac-harkov/ a jemne ho upravíme. Začneme podobne:

Sub RozdelDoHarkov()
  Dim Zosit As Workbook
  Dim Harok As Worksheet
  Dim BunkaSPobockou As Range
  Dim RozsahBuniek As Range
  Dim NazovHarka As String
  Dim NajdenyHarok As Boolean
  Dim Rozsah As Range
  Dim PoslednyRiadok As Long
  Set Harok = ActiveSheet
  Set Zosit = ActiveWorkbook
  Set RozsahBuniek = Selection
  For Each BunkaSPobockou In RozsahBuniek
    NazovHarka = BunkaSPobockou.Value
    If NazovHarka = "" Then Exit Sub
    On Error Resume Next
    Zosit.Sheets(NazovHarka).Select
    NajdenyHarok = (Err = 0)
    On Error GoTo 0
    If NajdenyHarok Then
      ' MsgBox "Hárok s názvom '" & NazovHarka & "' už existuje!"
    Else
      With Zosit
        Sheets("Hárok1").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
        ActiveSheet.Name = BunkaSPobockou.Value
        PoslednyRiadok = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set Rozsah = ActiveSheet.Range("A2:A" & PoslednyRiadok)
        For i = Rozsah.Cells.Count To 1 Step -1
          If Rozsah.Item(i).Value <> BunkaSPobockou.Value Then
            Rozsah.Item(i).EntireRow.Delete
          End If
        Next i
      End With
    End If
  Next BunkaSPobockou
End Sub
 • stlačíme klávesovú skratku ALT+F8;
 • napíšeme názov makra RozdelDoHarkov;
 • klikneme na Vytvoriť;
 • následne do otvoreného okna vložíme nasledovný kód:

Uložíme ako súbor podporujúci makrá a hotovo.

Makro použijeme nasledovne:

 • v hárku Hárok1 označíme údaje s ID pobočiek v stĺpci A;
 • stlačíme ALT+F8;
 • klikneme na makro RozdelDoHarkov;
 • klikneme na Spustiť a je to.

Materiály na stiahnutie:

 • makro je súčasťou súboru nižšie

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov