Excel - Návody, vysvetlenie

Štatistické funkcie SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT a COUNTA

K tomuto článku sú dostupné aj Úlohy na precvičenie.

K najčastejšie používaným funkciám v Exceli patria práve štatistické funkcie. Dnes si predstavíme funkcie SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT a COUNTA.

SUM

Túto funkciu používame pri sčítaní väčšieho množstva údajov. Napr. ak potrebujeme sčítať hodnoty v rozsahu A1:A25 a súčet potrebujeme mať v bunke B1.

Postupovať môžeme viacerými spôsobmi:

 1. priamym zápisom vzorca: do bunky B1 píšeme =SUM( potom označíme rozsah A1:A25, v bunke B1 budeme vidieť =SUM(A1:A25 a už len dopíšeme zátvorku a stlačíme ENTER. Alebo stlačíme Enter aj bez napísania zátvorky, Excel doplnenie zátvorky zvláda aj sám 🙂
 2. využitím vzorcového panela: klikneme na fx, do poľa Hľadať funkciu napíšeme SUM a stlačíme Prejsť.


  Excel nájde funkcie, ktoré vyhovujú, hneď na 1. mieste je SUM.


  Stačí 2-krát kliknúť na SUM () alebo raz a klik na ok. Následne už len označíme oblasť A1:A25 a stlačíme Enter.

 3.  využitím karty Vzorce: na karte Vzorce rozbalíme ponuku Automatický súčet a klikneme na Suma.


  A následne už len stačí označiť našu oblasť:

 4. A už zostáva len klávesová skratka: je to skratka ALT+= Pri aktívnej bunke B2 stlačíme ALT a rovná sa a do bunky sa automaticky vloží vzorec a opäť stačí len označiť oblasť a Enter.

AVERAGE

Túto funkciu používame na vypočítanie priemernej hodnoty argumentov. Postupujeme úplne identicky ako v prípade funkcie SUM, len namiesto SUM píšeme, klikáme, vyberáme funkciu AVERAGE.

A klávesová skratka?

Štandardná klávesová skratka neexistuje, možnosťou by bolo využitie VBA, ale ak si spomeniete na článok Panel s nástrojmi, tak zistíte, že stačí za sebou stlačiť ALT→C→U→P a v aktívnej bunke sa doplní =AVERAGE(A1), pričom A1 je zvýraznené a nám už len stačí označiť oblasť a stlačiť Enter.

MIN, MAX

Funkcie MIN a MAX slúžia na určenie  najmenšej alebo najväčšej hodnoty z daného rozsahu. Postup je obdobný ako pri predchádzajúcich funkciách.

Pre mňa sa ako najrýchlejší javí priamy zápis vzorca: píšem =MIN( označím údaje a stlačím Enter. Vy si samozrejme môžete vybrať spôsob, ktorý vám vyhovuje.

COUNT, COUNTA

Obidve funkcia vrátia počet buniek, ale rozdiel je v tom, že:

 • COUNT vráti počet buniek v danom rozsahu, v ktorých sa nachádzajú číselné hodnoty;
 • COUNTA vráti počet buniek v danom rozsahu, ktoré nie sú prázdne.

Jednoduchá ukážka:

A ešte jedna poznámka, hneď ako začnete písať do bunky = a prvé písmená funkcie, Excel automaticky ponúka dostupné funkcie, stačí len dvakrát na požadovanú funkciu kliknúť a pokračovať…

K tomuto článku sú dostupné aj Úlohy na precvičenie.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov