Word - tipy a triky

Ako zistiť počet znakov vo Worde

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť zistiť počet znakov vo Worde. Zároveň aj niekoľko spôsobov, ako počet znakov zistiť. Poďme sa na ne pozrieť.

Dôvody na zistenie počtu znakov vo Worde

 1. Obmedzenie počtu znakov:
  • Pri písaní esejí, článkov, recenzií, záverečných prác alebo iných dokumentov bývajú často stanovené obmedzenia počtu znakov – horná i dolná hranica. Zistenie presného počtu znakov vám pomôže dodržať stanovené limity.
 2. Prispôsobenie obsahu:
  • Jednoduchým príkladom môže byť vytváranie textu pre sociálne médiá, kedy je dôležité udržať informácie v určitom rozsahu znakov.
 3. Odmena za počet znakov:
  • Píšete texty za finančnú odmenu? Často býva odmena závislá od počtu znakov napísaného textu a tak je dôležité, aby vedel zistiť počet znakov vo Worde copywriter, ale aj objednávateľ textu.
 4. SEO optimalizácia:
  • Pri písaní online obsahu je dôležité dbať na SEO (Search Engine Optimization). Niektoré vyhľadávače preferujú obsah s určitým počtom slov alebo znakov. Zistenie počtu znakov môže byť tak súčasťou optimalizácie pre vyhľadávače.
 5. Presnosť štatistík:
  • V niektorých prípadoch, napríklad pri písaní výskumných prác, je potrebné presne monitorovať a uvádzať počet znakov pre štatistické účely alebo vedeckú presnosť.

Toto je len niekoľko dôvodov a verím 🤔, že by ste našli ešte ďalšie dôvody, prečo zisťovať počet znakov či slov vo Worde.

Ako zistiť počet znakov vo Worde

Okamžite počas práce s dokumentom vieme zistiť počet slov pohľadom na stavový riadok vľavo dole. Vidíme zobrazený počet slov v práve upravovanom dokumente.

Pre zistenie počtu znakov stačí kliknúť na zobrazený údaj o počte slov a zistíme nielen počet znakov s medzerami a bez medzier, ale aj ďalšie údaje, ako počet strán, odsekov, riadkov.

Čo ak v stavovom riadku počet slov nie je?

Ak v stavovom riadku nevidíme údaj o počte slov, riešenie je jednoduché:

 • klikneme na stavový riadok pravým tlačidlom myši
 • zvolíme si kliknutím zobrazenie údajov, ktoré potrebujeme – v našom prípade počet slov.

Aké údaje zobrazí Word pri označenom texte

V prípade, ak máme označenú časť dokumentu, aj Word zobrazí informácie o počte slov, znakov, odsekov… iba označenej časti dokumentu. V stavovom riadku vtedy vidíme údaj o počte slov z celkového počtu slov.

Ako zistiť počet znakov v texte iným spôsobom

Ak sa pýtate na ďalšie spôsoby ako zistiť počet znakov v texte, tak tu sú:

 • použitie klávesovej skratky CTRL+SHIFT+G
 • na Paneli s nástrojmi na karte Revízia klikneme na Počet slov.

Čo je normostrana, počet znakov

Normostrana je štandardná jednotka, ktorá sa používa na meranie objemu textu v slovenskej a českej literárnej a tlačenej produkcii. Jej presný počet znakov môže byť stanovený podľa rôznych pravidiel, ale bežne sa používa nasledujúci postup:

 • Normostrana má 30 riadkov textu.
 • V každom riadku je 60 znakov.

Celkový počet znakov na normostranu je 30 riadkov * 60 znakov/riadok = 1800 znakov. Tento štandard umožňuje jednotný spôsob merania a porovnávania rozsahu textu v literatúre, najmä pri honorovaní autorov alebo pri stanovovaní honorárov za publikácie. Je dôležité si všimnúť, že v bežnom písaní môže byť normostrana definovaná aj inými parametrami určenými napr. smernicou pre písanie záverečných prác.

Máte problém s formátovaním textu?

Netrápte sa dlhé hodiny formátovaním textu, ale kontaktujte nás, určite sa dohodneme.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov