Video: Textové funkcie CONCATENATE, LEN, LEFT, RIGHT

Vo videu si na jednoduchých príkladoch môžete precvičiť použitie textových funkcií CONCATENATE, LEN, LEFT a RIGHT.

Čo tieto funkcie v Exceli dokážu?

CONCATENATE – spájanie buniek, spojenie textu a údajov z buniek
LEN – pomôže zistiť počet znakov
LEFT – oddelenie určitého počtu znakov zľava
RIGHT – získanie určitého počtu znakov z pravej strany údajov v bunke