Excel - Úlohy na precvičenie

Absolútne a relatívne adresovanie – úlohy

Úlohy na precvičenie:

Stiahnite a uložte si nasledovný súbor :

V tomto súbore budete vypracovávať nasledovné úlohy:

  • hárok Tržba – Na základe jednotkovej ceny tovaru a počtu predaných kusov v jednotlivých dňoch vypočítajte denné tržby z predaja tohto tovaru.
  • hárok LED žiarovky – Doplňte tabuľky s využitím absolútneho a relatívneho adresovania buniek a posúďte výhodnosť investície do LED žiaroviek.
  • hárok Voľby VÚC – Vo voľbách do VÚC (Žilinský samosprávny kraj) získali jednotliví kandidáti na županov počty hlasov uvedené v tabuľke. Vypočítajte percentuálny podiel hlasov jednotlivých kandidátov vzhľadom na celkový počet odovzdaných hlasov s využitím absolútneho a relatívneho adresovania.
  • hárok Vývoz a dovoz SR – V tabuľke sú uvedené objemy celkového dovozu a vývozu zo Slovenskej republiky za január až október roku 2017. Vypočítajte súčet v riadku 9, následne percentuálny podiel dovozu a vývozu z jednotlivých krajín na celkovom dovoze a vývoze a nakoniec vypočítajte saldo ako rozdiel vývozu a dovozu.
  • hárok Obchodná prirážka – Vypočítajte cenu jednotlivých tovarov s využitím absolútneho a relatívneho adresovania, ak obchodná prirážka pre všetky tovary je 12,8% (bunka G6).
  • hárok Násobilka – Doplňte využitím absolútneho a relatívneho adresovania tabuľku malej násobilky.
  • hárok BMI – Pomocou vzorcov s využitím absolútneho a relatívneho adresovania doplňte tabuľku nižšie hodnotami BMI. Pomocou vlastného formátovania buniek zobrazte jednotlivé hodnoty BMI nasledovne: podváhu (BMI: 0 – 18,5) žltou farbou, normálnu hmotnosť (BMI: 18,6 – 25) zelenou farbou, nadváhu (BMI: 25,1 – 30) oranžovou farbou a obezitu (BMI: viac ako 30) červenou farbou.

Pripravili sme pre vás samozrejme aj vypracované zadanie pre kontrolu. Nech sa páči 🙂


25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov