MS WordWord - Návody, vysvetlenie

Vytváranie makier vo Worde

Efektívne využívanie makier vo Worde je jedným zo spôsobov, ktorý nám vie výrazne zrýchliť prácu a ušetriť čas. Ak často vykonávate určité činnosti vo Worde, určite stojí za uváženie prečítať si tento článok a vyskúšať si makrá v praxi na reálnych príkladoch. Ak potrebujete vytvoriť vlastné makro a nedarí sa vám, neváhajte a napíšte nám do rubriky Pýtate sa.

Pri vytváraní makier môžeme postupovať viacerými spôsobmi. Jedným z najjednoduchších je klasické nahranie makra. Iným spôsobom je využitie VBA – aplikácie Visual Basic.

Vytvorenie makra nahrávaním

Najskôr je potrebné zapnúť si na Paneli s nástrojmi zobrazenie karty Vývojár:

 • klikneme na Panel s nástrojmi pravým tlačidlom myši a zvolíme Prispôsobiť pás s nástrojmi;
 • označíme zobrazenie karty Vývojár a potvrdíme kliknutím na Ok;

Ešte predtým, ako začneme nahrávať makro, musíme si naplánovať, čo vlastne chceme makrom dosiahnuť. Jednoznačne je to najmä úspora času a tá kráča ruka v ruke s frekvenciou používania. Ešte pred nahrávaním makra je vhodné odskúšať si postupnosť príkazov, ktorými dosiahneme želaný výsledok.

Takže najskôr dokončenie postupu:

 • na zobrazenej karty Vývojár klikneme na Zaznamenať makro;
 • napíšeme názov makra a jeho popis, nastavíme, či bude makro dostupné v šablóne Normal pre všetky dokumenty alebo iba v aktuálnom a zvolíme, či bude makro priradené tlačidlu alebo klávesovej skratke;
 • nastavíme tlačidlo…
 • a ikonka makra je nám plne k dispozícii 🙂
 • alebo nastavíme klávesovú skratku…
 • a začneme nahrávať;
 • na pozastavenie alebo ukončenie nahrávania využijeme príslušné tlačidlá.

A teraz si vyskúšajme konkrétne príklady.

Pridanie loga do hlavičky dokumentu

Skôr ako pridáte hlavičku firmy, je potrebné si uvedomiť, že obrázok loga musí následne zostať umiestnené v priečinku, v ktorom sa nachádza pri nahrávaní makra.

Pozrite si krátke video, ako nahrať makro, ktorým pridáme logo do hlavičky dokumentu.

A takto vyzerá použitie makra pri vytvorení nového dokumentu…

Vloženie preddefinovanej tabuľky

V prípade, ak používate často určitú tabuľku, tak namiesto jej kopírovania z iných dokumentov alebo opätovného vytvárania si môžete vytvoriť pomocou nahrávania makro.

Informácie o makre:

 • Názov makra: Tabulka1
 • 3 stĺpce, 6 riadkov
 • 1. riadok – podfarbený, zarovnanie na stred, tučné písmo, veľkosť písma 14, v jednotlivých bunkách vpísaný text

POZOR!
Pri vytváraní makier v čo najväčšej miere používajte klávesnicu.

Pri využívaní počítačovej myši sa môže makro nesprávne zaznamenať. Všimnite si postup vytvárania makra Tabulka1, kde označujeme bunky pomocou myšky a presúvame sa do ďalšej bunky tiež pomocou kliknutia myškou – makro sa zaznamená nesprávne.

V ďalšom pokuse pri práci s bunkami využívame prevažne klávesové skratky, presúvame sa medzi bunkami pomocou tabulátora a makro sa zaznamená správne.

Odporúčame vám využívať makrá na akúkoľvek opakovanú činnosť, ktorú potrebujete v dokumente realizovať. Nebojte sa experimentovať, vo finále sa budete tešiť z ušetreného času.

Ďalšie tipy na vytvorenie makier

AutoNew

Špeciálne makro, ktoré sa spustí hneď po vytvorení nového dokumentu. Inak je to klasické makro, ktoré je vďaka svojmu názvu AutoNew spustené vždy pri vytváraní nového dokumentu.

Napríklad si nastavíme, aby sa v prípade tohto makra automaticky nastavili okraje 3 cm a formát strany na šírku.

AutoClose

Pomenovanie makra, ktoré sa spustí vždy pri zatváraní dokumentu. Ja ho používam na zálohovanie, teda pri zatváraní dokumentu sa aktuálny dokument automaticky uloží (takže nemôžem omylom kliknúť na Neuložiť 🙂) a ešte sa automaticky vytvorí kópia dokumentu do mnou zvoleného adresára.

Vytvoriť makro môžeme nahrávaním, čiže po začatí nahrávania makra najskôr stlačím klávesovú skratku CTRL+S, aby som uložil aktuálny dokument a následne klávesu F12 pre vyvolanie ponuky Uložiť ako a súbor uložím do mnou vybraného priečinka – napr. ZALOHY.

Pri nahrávaní vznikne 1 problém a tým je názov súboru. Každý súbor by sa tak ukladal pod tým istým názvom a to je skutočne problém. Preto jemne zablúdime do úpravy VBA.

 • karta Vývojár, klik na Makrá, klik na AutoClose a Úpravy;
 • v kóde zmeníme „aaaaa.docx“ na ActiveDocument.FullName alebo ActiveDocument.Name+“.docx“, čo je vhodné v prípade, ak potrebujete ukladať súbor v inom formáte; 
 • uložíme a zatvoríme editor jazyka Visual Basic.

K ďalším automatickým makrám patria ešte:

 • AutoExec – vykoná sa pri spustení MS Word;
 • AutoOpen – vykoná sa pri otvorení dokumentu;
 • AutoExit – vykoná sa pri ukončení MS Word.

V pokračovaní sa pozrieme v skratke na použitie VBA pri vytváraní makier vo Worde.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov