MS ExcelPýtate sa

Poradové číslo hárka v Exceli pomocou VBA

Nedávno som dostal zaujímavú otázku, ktorá súvisí s určením poradového čísla hárka z daného počtu hárkov v zošite v exceli.

Chcel by som vytvoriť novú funkciu cez macro, ktorá bude zložená z dvoch funkcií. Je to možné?
=SHEET()&“/“&SHEETS()

René

Riešením je jednoduchá funkcia, ktorej výstupom bude textový reťazec v tvare „poradové_číslo_hárka/počet_hárkov“ – napr. 2/5

Funkciu vo VBA vytvoríme nasledovne:

  • Napr. pomocou klávesovej skratky ALT+F11 otvoríme editor kódu jazyka Visual Basic;
  • následne vložíme jednoduchý kód – pomenovanie funkcie a premennej si môžeme samozrejme prispôsobiť;
  • súbor uložíme ako súbor podporujúci makrá, teda s príponou .xlsm a funkciu môžeme používať.

Súbor na stiahnutie:

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov