Excel - Návody, vysvetlenie

Odkazovanie na bunky v iných hárkoch

K tomuto článku sú dostupné aj Úlohy na precvičenie.

Existujú situácie, kedy potrebujeme získať a používať údaje z iných hárkov tak, aby sa v prípade potreby dynamicky menili. Teraz si teda na jednoduchých príkladoch ukážeme, ako postupovať.

Stiahnite si nasledovný súbor:

Celý čas budeme pracovať v hárku Štatistika.

Úloha č. 1: Z hárku Zákazníci zistite nasledovné údaje:
 - počet zákazníkov s titulom;
 - priemernú hodnotu objednávky;
 - celkovú hodnotu všetkých objednávok;
 - počet zákazníkov.

Počet zákazníkov s titulom:

Počet zákazníkov s titulom predstavuje počet zákazníkov, ktorí majú v stĺpci Titul uvedenú nejakú hodnotu. Zisťovať teda budeme počet neprázdnych buniek a použijeme funkciu COUNTA:

 • Do bunky B2 v hárku Štatistika napíšeme =COUNTA(
 • Klikneme na hárok Zákazníci. Všimnite si, že v riadku vzorcov sa už zobrazuje vzorec v tvare =COUNTA(Zákazníci!. Znamená to, že údaje, ktoré teraz označíme, sa nachádzajú v hárku Zákazníci.
 • Označíme oblasť D2:D353. Vzorec bude v tvare
  =COUNTA(Zákazníci!D2:D353
 • Dôležité!!!! Teraz nesmiete kliknúť naspäť na hárok Štatistika!
 • Buď napíšte zátvorku ) a stlačte Enter alebo iba stlačte Enter a zátvorka sa doplní automaticky.

Priemerná hodnota objednávky:

Postupujeme podobne, ako v prípade predchádzajúceho vzorca. Na určenie priemernej hodnoty používame funkciu AVERAGE:

 • Do bunky B3 v hárku Štatistika napíšeme =AVERAGE(
 • Klikneme na hárok Zákazníci. V riadku vzorcov sa zobrazuje vzorec v tvare =AVERAGE(Zákazníci!.
 • Označíme oblasť G2:G353. Vzorec bude v tvare
  =AVERAGE(Zákazníci!G2:G353
 • Stlačíme Enter.

Celková hodnota všetkých objednávok:

Na určenie celkovej hodnoty objednávok využijeme funkciu SUM:

 • postupujeme obdobne ako v prípade predchádzajúcich úloh;
 • celková hodnota objednávok je 195 228,50 €.
 • vzorec skúste vytvoriť sami :).
Zobraziť vzorec ↓
=SUM(Zákazníci!G2:G353)

Počet zákazníkov:

Keďže každý zákazník má pridelené ID, môžeme počet zákazníkov zistiť napr. využitím funkcie COUNT a stĺpca ID. Skúste sami napísať vzorec.

Zobraziť vzorec ↓
=COUNT(Zákazníci!A2:A353)
Úloha č. 2: Z hárku Nábytok zistite nasledovné údaje::
 - počet akciových produktov;
 - cenu najlacnejšieho produktu;
 - počet produktov;
 - počet produktov, ktoré nemajú uvedený kód.

Počet akciových produktov:

Ak je produkt akciový, tak v stĺpci Zľava má uvedenú nenulovú výšku zľavy v percentách. Budeme teda zisťovať počet buniek, ktoré obsahujú čísla. Skúste sami… Pre kontrolu si následne zobrazte vzorec.

Zobraziť vzorec ↓
=COUNT(Nábytok!D2:D167)

Cena najlacnejšieho produktu:

Najlacnejší produkt má najmenšiu (minimálnu) cenu. Využijeme údaje v stĺpci C a funkciu… Opäť neprezradím 🙂 Skúste najskôr sami…

Zobraziť vzorec ↓
=MIN(Nábytok!C2:C167)

Ďalšie vzorce k jednotlivým úlohám:

Zobraziť vzorec - Počet produktov
=COUNT(Nábytok!C2:C167)
Zobraziť vzorec - Počet produktov, ktoré nemajú uvedený kód
=COUNTBLANK(Nábytok!A2:A167)
Úloha č. 3: Z hárku Počet obyvateľov 2015 zistite celkový počet obyvateľov:
Zobraziť vzorec - Celkový počet obyvateľov
=SUM(‚Počet obyvateľov 2015‘!E3:E2929)
Úloha č. 4: Na základe údajov v hárku oblasti vytvorte koláčový graf reprezentujúci rozloženie obyvateľov v rámci jednotlivých oblastí.
 • V hárku Oblasti označíme oblasť A1:B5.
 • Na karte Vložiť rozbalíme ponuku koláčových grafov a zvolíme Dvojrozmerný koláčový graf.
 • Na karte Návrh klikneme na Premiestniť graf, zvolíme Objekt v hárku Štatistika.
 • Po kliknutí na Ok sa graf premiestni do hárku Štatistika.

K tomuto článku sú dostupné aj Úlohy na precvičenie.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov