Úvod do kontingenčných tabuliek

Čo je kontingenčná tabuľka?

Je to tabuľka, ktorá slúži na rýchle sumarizovanie, analýzu a filtrovanie údajov.

Napr. ak máme k dispozícii databázu zákazníkov a chceme prehľadnú tabuľku o počte zákazníkov z jednotlivých miest, tak vďaka kontingenčným tabuľkám získame nasledovný prehľad:

Zdrojová tabuľka – databáza zákazníkov
Kontingenčná tabuľka

Úvodné predstavenie práce s kontingenčnými tabuľkami nájdete vo videu.

Podľa videa vypracujte jednotlivé úlohy v nasledovnom súbore: