Pýtate sa

Ako rozdeliť text oddelený ručným zalomením do viacerých riadkov?

Oslovila ma študentka, ktorá sa na praxi stretla so špecifickým problémom. K dispozícii má tabuľku, ktorá vyzerá približne takto:

Samozrejme, reálne údaje mi poskytnúť nemohla. 🙂

Údaje v stĺpcoch B, C, D sú v jednotlivých bunkách oddelené ručným zalomením riadka. Písali sme si o ňom v tomto článku.

Čo potrebuje?

Potrebuje jednotlivé údaje rozdeliť do riadkov a zároveň pridať pred stĺpec B 1 stĺpec, v ktorom bude uvedené poradie kontaktných osôb – 1st, 2nd…

Môžeme si pomôcť aj základnými zručnosťami a postupne:

 • vložiť pod príslušný riadok potrebný počet prázdnych riadkov;
 • vložiť stĺpec;
 • postupne po jednom údaje všetko kopírovať do príslušných buniek, aby sme dosiahli požadovaný stav.

Asi takýto: 🙂

Tento spôsob je ale strááášne pomalý… 🙁

Čo s tým?

🙂 Pomôže nám VBA a vytvorenie makra, ktoré všetko spraví za nás. 🙂

K podrobnému vysvetleniu kódu sa dostanem snáď neskôr, teraz teda samotné makro (VBA – skratka ALT+F11):

Sub pridajriadky2()
  Dim i As Integer
  Dim PoziciaZalomenia(1 To 50) As Integer
  Dim PoziciaZalomeniaEmail(1 To 50) As Integer
  Dim PoziciaZalomeniaTelef(1 To 50) As Integer
  Dim PocetZalomeni As Integer
  Dim RozsahBuniek As Range
  Dim BunkaSKontaktmi As Range
  Set RozsahBuniek = Selection
  ActiveCell.EntireColumn.Insert
  For Each BunkaSKontaktmi In RozsahBuniek
    PocetZalomeni = Len(BunkaSKontaktmi.Text) - Len(Replace(BunkaSKontaktmi.Text, Chr(10), ""))
    If PocetZalomeni > 0 Then
      For i = 1 To PocetZalomeni
        BunkaSKontaktmi.Offset(1, 0).EntireRow.Insert
      Next i
      PoziciaZalomenia(1) = InStr(BunkaSKontaktmi.Text, Chr(10))
      PoziciaZalomeniaEmail(1) = InStr(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 1).Value, Chr(10))
      PoziciaZalomeniaTelef(1) = InStr(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 2).Value, Chr(10))
      If PocetZalomeni > 1 Then
        For i = 1 To PocetZalomeni - 1
          PoziciaZalomenia(i + 1) = InStr(PoziciaZalomenia(i) + 1, BunkaSKontaktmi.Text, Chr(10))
          PoziciaZalomeniaEmail(i + 1) = InStr(PoziciaZalomeniaEmail(i) + 1, BunkaSKontaktmi.Offset(0, 1).Value, Chr(10))
          PoziciaZalomeniaTelef(i + 1) = InStr(PoziciaZalomeniaTelef(i) + 1, BunkaSKontaktmi.Offset(0, 2).Value, Chr(10))
        Next i
        For i = 1 To PocetZalomeni - 1
          If Left(BunkaSKontaktmi.Text, 1) > 0 Then
            BunkaSKontaktmi.Offset(i, -1).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Text, PoziciaZalomenia(i) + 1, 3)
            BunkaSKontaktmi.Offset(i, 0).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Text, PoziciaZalomenia(i) + 5, PoziciaZalomenia(i + 1) - PoziciaZalomenia(i) - 5)
            BunkaSKontaktmi.Offset(i, 1).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 1).Value, PoziciaZalomeniaEmail(i) + 1, PoziciaZalomeniaEmail(i + 1) - PoziciaZalomeniaEmail(i) - 1)
            BunkaSKontaktmi.Offset(i, 2).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 2).Value, PoziciaZalomeniaTelef(i) + 1, PoziciaZalomeniaTelef(i + 1) - PoziciaZalomeniaTelef(i) - 1)
          End If
        Next i
        If Left(BunkaSKontaktmi.Text, 1) > 0 Then
          BunkaSKontaktmi.Offset(0, -1).Value = Left(BunkaSKontaktmi.Text, 3)
          BunkaSKontaktmi.Offset(PocetZalomeni, -1).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Text, PoziciaZalomenia(PocetZalomeni) + 1, 3)
          BunkaSKontaktmi.Offset(PocetZalomeni, 0).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Text, PoziciaZalomenia(PocetZalomeni) + 5, Len(BunkaSKontaktmi.Text) - PoziciaZalomenia(PocetZalomeni) - 4)
          BunkaSKontaktmi.Offset(0, 0).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Text, 5, PoziciaZalomenia(1) - 5)
          BunkaSKontaktmi.Offset(PocetZalomeni, 1).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 1).Value, PoziciaZalomeniaEmail(PocetZalomeni) + 1, Len(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 1).Value) - PoziciaZalomeniaEmail(PocetZalomeni) - 1)
          BunkaSKontaktmi.Offset(PocetZalomeni, 2).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 2).Value, PoziciaZalomeniaTelef(PocetZalomeni) + 1, Len(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 2).Value) - PoziciaZalomeniaTelef(PocetZalomeni) - 1)
          BunkaSKontaktmi.Offset(0, 1).Value = Left(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 1).Value, PoziciaZalomeniaEmail(1) - 1)
          BunkaSKontaktmi.Offset(0, 2).Value = Left(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 2).Value, PoziciaZalomeniaTelef(1) - 1)
        End If
      ElseIf PocetZalomeni = 1 Then
        If Left(BunkaSKontaktmi.Text, 1) > 0 Then
          BunkaSKontaktmi.Offset(0, -1).Value = Left(BunkaSKontaktmi.Text, 3)
          BunkaSKontaktmi.Offset(1, -1).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Text, PoziciaZalomenia(1) + 1, 3)
          BunkaSKontaktmi.Offset(1, 0).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Text, PoziciaZalomenia(1) + 5, Len(BunkaSKontaktmi.Text) - PoziciaZalomenia(1))
          BunkaSKontaktmi.Offset(0, 0).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Text, 5, PoziciaZalomenia(1) - 5)
          BunkaSKontaktmi.Offset(1, 1).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 1).Value, PoziciaZalomeniaEmail(1) + 1, Len(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 1).Value) - PoziciaZalomeniaEmail(1) - 1)
          BunkaSKontaktmi.Offset(1, 2).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 2).Value, PoziciaZalomeniaTelef(1) + 1, Len(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 2).Value) - PoziciaZalomeniaTelef(1) - 1)
          BunkaSKontaktmi.Offset(0, 1).Value = Left(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 1).Value, PoziciaZalomeniaEmail(1) - 1)
          BunkaSKontaktmi.Offset(0, 2).Value = Left(BunkaSKontaktmi.Offset(0, 2).Value, PoziciaZalomeniaTelef(1) - 1)
        End If
      Else
        If Left(BunkaSKontaktmi.Text, 1) > 0 Then
          BunkaSKontaktmi.Offset(0, -1).Value = Left(BunkaSKontaktmi.Text, 3)
          BunkaSKontaktmi.Offset(0, 0).Value = Mid(BunkaSKontaktmi.Text, 5, PoziciaZalomenia(1) - 5)
        End If
      End If
    End If
    
  Next BunkaSKontaktmi
End Sub

A ešte súbor na vyskúšanie… Stačí označiť bunky v stĺpci B, klávesovou skratkou ALT+F8 sprístupniť makrá a spustiť nami vytvorené makro.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov