Excel - Úlohy na precvičenie

Matematické funkcie – úlohy

V prípade potreby neváhajte a pozrite si vysvetlenie v článku Matematické funkcie.

Úlohy na precvičenie:

Stiahnite a uložte si nasledovný súbor Matematicke-funkcie.xlsx:

V tomto súbore budete vypracovávať všetky úlohy z jednotlivých hárkov.

 1. funkcie – Sledujte, čo sa deje s číslami pri použití jednotlivých funkcií a porovnajte súčty v riadku 23.
 2. rôzne argumenty – Preveďte s daným číslom úpravy naznačené v dolnej zelenou podfarbenej časti a sledujte, čo sa udeje.
 3. prax – V tomto hárku sa nachádzajú viaceré úlohy:
  • Chceme vložiť do banky 4000 € na 10 rokov pri ročnej úrokovej miere 2,5%. Aký bude zostatok na účte na konci tohto obdobia (budúca hodnota)?
  • Zaokrúhlite základ dane pomocou vhodnej matematickej funkcie.
  • Zaokrúhlite hodnotu odpisu pomocou vhodnej matematickej funkcie.
  • Vieme, že prevádzkovateľ eshopu k jednotlivým cenám produktov od dodávateľa pridá 15% maržu a vzniknutú cenu zaokrúhli na celé desaťcenty.
   Napr. cenu 12,36 zaokrúhli na 12,40 a cenu 12,51 zaokrúhli na 12,50. Keďže položiek je veľa, potrebuje výpočet zjednodušiť pomocou vzorca. Vytvorte ho.
   Pomocou vhodnej matematickej funkcie vygenerujte do oblasti A33:A:39 čísla od 100 do 200 s 2 desatinnými miestami napr. 125,29
   Pomocou vhodného vzorca a matematických funkcií doplňte chýbajúce údaje do oblasti B33:B39.

Pripravili sme pre vás samozrejme aj vypracované zadanie pre kontrolu. Nech sa páči 🙂


V prípade potreby neváhajte a pozrite si vysvetlenie v článku Matematické funkcie.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov