Excel - Úlohy na precvičenieMS Excel

Zošit a pracovné hárky v Exceli – úlohy

Ak si potrebujete zopakovať ako pracovať so zošitom a pracovnými hárkami, pozrite sa na vysvetlenie v článku Zošit a pracovné hárky v Exceli.

Úlohy na precvičenie:

 1. Vytvorte zošit podľa šablóny Výkaz ziskov a strát.
 2. Uložte tento zošit pod názvom 01-zosity-harky-vykaz-ziskov-strat.xlsx.
 3. Zošit zatvorte.
 4. Otvorte nový zošit a uložte ho pod názvom 01-zosity-harky.xlsx.
 5. Premenujte Hárok1 na Tržby.
 6. Vytvorte nový hárok a pomenujte ho Dochádzka.
 7. Presuňte hárok Dochádzka pred hárok Tržby.
 8. Vytvorte kópiu hárka Dochádzka za hárkom Tržby a pomenujte ju Dochádzka2.
 9. Nastavte farbu karty Dochádzka2 na zelenú.
 10. Vytvorte nový hárok s názvom Tajné.
 11. Zabezpečte hárok Tajné proti úpravám vhodným heslom a všetkým používateľom nechajte povolené iba činnosti: vybrať uzamknuté bunky, vybrať neuzamknuté bunky.
 12. Skryte hárok Dochádzka.
 13. Výsledok si skontrolujte podľa nášho súboru – zr-01-zosity-harky-vykaz-ziskov-strat.xlsxzr-01-zosity-harky.xlsx. (nižšie sú dostupné súbory na stiahnutie)

Materiály na stiahnutie


Ak si potrebujete zopakovať ako pracovať so zošitom a pracovnými hárkami, pozrite sa na vysvetlenie v článku Zošit a pracovné hárky v Exceli.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov