Excel - Návody, vysvetlenie

Matematické funkcie

K tomuto článku sú dostupné aj Úlohy na precvičenie.

POWER: umocní číslo na zadanú mocninu … POWER(číslo;mocnina) … napr. POWER(A7;3)

Číslo: je základ mocniny, ľubovoľné reálne číslo

Mocnina: je exponent, na ktorý chceme základ umocniť

RANDBETWEEN:nájde náhodne vybraté číslo medzi zadanými (ľub. číslo medzi nimi) … napr. RANDBETWEEN(-100;350)

Najnižšie: je najmenšie celé číslo, ktoré nájde funkcia randbetween

Najvyšie: je najväčšie celé číslo, ktoré nájde funkcia randbetween

ROUND: zaokrúhli číslo na daný počet číslic … napr. ROUND(A7;3) na 3 desat. miesta, ROUND(A7;-2) na stovky

Číslo: je číslo, ktoré chceme zaokrúhliť

Počet číslic: je číslo, na ktoré chceme dané číslo zaokrúhliť (=počet des. miest)

ROUNDUP: zaokrúhli číslo nahor smerom od nuly

Číslo: je každé reálne číslo, ktoré chceme zaokrúhliť nahor

Počet číslic: je počet číslic, na ktoré chceme číslo zaokrúhliť nahor

ROUNDDOWNzaokrúhli číslo nadol smerom k nule

Číslo: je každé reálne číslo, ktoré chceme zaokrúhliť nadol

Počet číslic: je počet číslic, na ktoré chceme číslo zaokrúhliť nadol

MROUNDzaokrúhli číslo na daný násobok … napr. MROUND(A7;0,05) na násobky 0,05

Číslo: je každé reálne číslo, ktoré chceme zaokrúhliť

Násobok: je násobok, na ktorý chceme číslo zaokrúhliť

CEILING: zaokrúhli číslo nahor smerom od nuly na najbližší násobok

Číslo: je každé reálne číslo, ktoré chceme zaokrúhliť nahor

Násobok: je násobok, na ktorý chceme číslo zaokrúhliť nahor

FLOORzaokrúhli číslo nadol smerom k nule na najbližší násobok

Číslo: je každé reálne číslo, ktoré chceme zaokrúhliť nadol

Násobok: je násobok, na ktorý chceme číslo zaokrúhliť nadol

INTzaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo

EVENzaokrúhli číslo na najbližšie párne číslo

ODDzaokrúhli číslo na najbližšie nepárne číslo

TRUNCSkráti číslo odstránením desatinnej časti čísla na celé číslo.

K tomuto článku sú dostupné aj Úlohy na precvičenie.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov