Excel - Návody, vysvetleniePýtate sa

Prečo je mzda tak nízka?

Nedávno sme dostali zaujímavý podnet na napísanie článku. Prečo je mzda tak nízka, keď počet odpracovaných hodín je vypočítaný správne?

Poďme sa pozrieť na zdrojové údaje, ktoré máme k dispozícii.

Nesprávne vypočítaná odmena
Nesprávne vypočítaná odmena – použité vzorce

Z obrázkov je zrejmé, že napr. 1.11.2018 pri 7 odpracovaných hodinách a hodinovej mzde 3,50 € má Jozef Ábel nárok na odmenu 1,02 €. Evidentne nesprávne, ale vzorce sa zdajú byť v poriadku.

A v čom je teda problém?

Problém je v zobrazení času. Jednotkou času je v tomto prípade deň, preto, ak by sme si v stĺpci s odpracovanými hodinami nastavili formát čísla, tak by sa napr. pri ôsmych odpracovaných hodinách zobrazilo číslo 0,33.

Prečo? Lebo 8 hodín je 1/3 dňa.

Riešením je buď doplnenie vzorca v bunke D3: =(C3-B3)*24 a následne jeho skopírovanie do ostatných buniek v stĺpci D.

Alebo využitie funkcie CONVERT, ktorá konvertuje čas na počet hodín, minút…, ale dokáže samozrejme konvertovať aj iné jednotky.

V oboch prípadoch je výška odmeny už vypočítaná správne.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov