Grafy matematických funkcií

Už ste v Exceli skúšali vytvoriť grafy matematických funkcií? S využitím vhodného typu grafu (XY závislosť) si dokážete vytvoriť celkom užitočné grafické kalkulačky.

Že nie?

Pozrite si grafy vybraných matematických funkcií (lineárna, kvadratická, lineárne lomená, exponenciálna, logaritmická) v priloženom súbore.