Excel - Úlohy na precvičenie

Formát buniek – vlastné

V prípade potreby neváhajte a pozrite si vysvetlenie v článku Formát buniek – vlastné.

Úlohy na precvičenie:

Stiahnite a uložte si nasledovný súbor :

V tomto súbore budete vypracovávať všetky úlohy.

  • hárok telefón – Nastavte formát telefónneho čísla tak, aby sa zobrazovalo v tvare 421 XXX XXX XXX.
  • hárok teplota – Doplňte pomocou formátovania k nameraným hodnotám teploty jednotku °C.
  • hárok ičo – Nastavte formát v stĺpci IČO tak, aby sa zobrazoval v tvare čísla s povinne viditeľnými 8 ciframi.
  • hárok rozloha – Nastavte formát v stĺpci Rozloha tak, aby sa zobrazovala v tvare čísla zaokrúhleného na 2 des. miesta a jednotkou km2.
  • hárok tržby – Zabezpečte automatické nastavenie farieb prostredníctvom formátovania buniek s tržbou + formát € zaokr. na 2. des. miesta. Tržbu v posledných dvoch predajniach doplňte ľubovoľne, aby sa prejavil vlastný formát buniek.
  • hárok faktúry – V stĺpci Splatnosť faktúry doplňte prostredníctvom formátovania buniek a využitím podmienok správne slová deň, dni, dní.
  • hárok dátum – Nastavte formát dátumu podľa vzoru v hlavičke tabuľky.
  • hárok formulár – Doplňte pomocou vlastného formátovania za každú položku dojbodku a následne bodky, nad ktoré bude žiadateľ vypĺňať údaje v prípade papierovej podoby formulára.

Pripravili sme pre vás samozrejme aj vypracované zadanie pre kontrolu. Nech sa páči 🙂


V prípade potreby neváhajte a pozrite si vysvetlenie v článku Formát buniek – vlastné.

25 tipov a trikov v Exceli,
ktoré musíte milovať 🥰

5-denný emailový kurz (text + video)
Neskôr každý týždeň 1 email s ďalšími tipmi

Zásady spracúvania osobných údajov